Οι αλιείς της Λήμνου σε απόγνωση

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1131/27-10-2020 σχετικά με το θέμα  «Οι αλιείς της Λήμνου σε απόγνωση». Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με παράπονα που μας εκφράσθηκαν από αλιείς της Λήμνου και με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου της 21ης Οκτωβρίου 2020, επιστολή απεστάλη στο υφ’ υμών Υπουργείο, στην οποία σας εκτίθενται τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους αλιείς της Λήμνου, με συνέπεια να βιώνουν οι τελευταίοι μια απερίγραπτη κατάσταση απόγνωσης. Μεταξύ των άλλων, αιτούνται την άμεση σε αυτούς απόδοση των αποζημιώσεων «de minimis», καθώς επίσης, και τη μη ένταξη όλων των παράκτιων αλιέων στο πρόγραμμα του Μέτρου 3.1.9: «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19», αφού, η πανδημία έχει επηρεάσει τα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση αυτών έως και 60%. Επιπρόσθετο σημείο σημαντικό που μας εκτέθηκε είναι και το ζήτημα ότι η Λήμνος είναι ένα νησί, το οποίο δεν έχει «τράνζιτ» πετρέλαιο, γεγονός που απαιτεί διορθωτικές πρωτοβουλίες από τους αρμόδιους Δημόσιους Φορείς.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε τα ανωτέρω εύλογα αιτήματα των αλιέων της Λήμνου και ιδιαιτέρως, την εξαίρεση τους από το Μέτρο 3.1.9. του προγράμματος «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid- 19»;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις