Καταχώρηση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ
Καταχώρηση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ

Απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Σπήλιου Λιβανού στην ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σχετικά με την «Καταχώρηση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ» σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, για να καταχωριστεί ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ) στο σχετικό Ενωσιακό Μητρώο, θα πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχετικό αίτημα, αποκλειστικά από 'ομάδα' παραγωγών ή μεταποιητών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που ασχολείται με το προϊόν που φέρει την ονομασία προς καταχώριση. Μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται ως 'ομάδα' εφόσον: α) το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, β) όσον αφορά στις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, η οριζόμενη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν αισθητά από εκείνα των γειτονικών περιοχών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από εκείνα των προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές.

Το εν λόγω αίτημα συνοδεύεται από φάκελο που αποτελείται από Αίτηση καταχώρησης, Ενιαίο έγγραφο και Προδιαγραφές και περιέχει ολοκληρωμένη μελέτη και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ιδιοτυπία του προϊόντος, η οποία οφείλεται στους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής του και, ως εκ τούτου, το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.

Εν συνεχεία, το αίτημα αξιολογείται τόσο σε Εθνικό όσο και Ενωσιακό επίπεδο και, εφόσον λάβει θετική αξιολόγηση σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα και δεν υπάρχουν βάσιμες ενστάσεις από τρίτους, τότε η ονομασία καταχωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ενωσιακό Μητρώο των ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στην προαναφερόμενη Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αίτημα από ομάδα, το οποίο να αφορά στην αναγνώριση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ/ΠΓΕ). Σημειώνεται ότι το μοναδικό προϊόν σχετιζόμενο με θαλάσσια προϊόντα (αλιεύματα, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας κ.λπ.), το οποίο έχει καταχωρισθεί στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ είναι το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ) από το 1996. Λαμβάνοντας υπόψη τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας, κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας προϊόντων είναι ιδιαίτερα δυναμικός όσον αφορά στην ανάδειξη προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη (ΠΟΠ/ΠΓΕ), όπως και στην περίπτωση των προϊόντων γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου που συνοδεύει κάθε αίτημα καταχώρισης.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις