Συνδεδεμένη ενίσχυση για αιγοπρόβειο, βόειο κρέας και για  σηροτροφία

Δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια οι αποφάσεις για τον καθορισμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, στον τομέα του βόειου κρέατος. Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος καθορίστηκε στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίζεται στα 318,5 ευρώ/κουτί .
 

Δείτε επίσης