Αναπτυξη

170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

Με ιδιαίτερη μέριμνα για διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, χωρίς να αφήνει περιθώρια για ερμηνείες.

Οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να ενσωματωθούν στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης

Ενσωμάτωση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ, στον σχεδιασμό της Στρατηγικής για το 2030.

Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Για το 2017 θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 128.5 εκατ. ευρώ

Σ. Φάμελλος: "Είμαστε απαιτητικοί στο δικαίωμα της χώρας στην ανάπτυξη"

"Βέβαια, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα με υπεραπόδοση εσόδων, αλλά ασφυκτικό για την κοινωνία".

Στο ΕΤΕΑΝ το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας

Κατά συνέπεια, η ΤΑΝΕΟ ΑΕ καθίσταται θυγατρική της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Γ. Καρασμάνης : Οι μάσκες για το ΠΑΑ 2014-2020 έπεσαν !

Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η παραδοχή του κ. Αποστόλου ότι, μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 ασχολήθηκε μόνο με τις «απαιτούμενες προπαρασκευαστικές διοικητικές ενέργειες».

Β. Μπασιάκος: πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου και της γεωργίας

αΚαθυστερεί σημαντικά η υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, πολύ περισσότερο που προγραμματίζεται η υλοποίηση 5 μόνον από τα 20 Μέτρα-7Δράσεις.

ΕΝΠΕ: για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20

Οι Περιφέρειες έτοιμες να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το 37% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20.

Επιστολή Μπακογιάννη στον Αποστόλου για τη χρηματοδότηση από το ΠΑΑ

Η αντίδραση του Περιφερειάρχη αφορά στο γεγονός ότι η δεύτερη σε έκταση και η τρίτη σε συνεισφορά στο αγροτικό ΑΕΠ Περιφέρεια, εμφανίζεται έβδομη(!) στη χρηματοδότηση.

Η σημασία του τομέα της Αλιείας υπερβαίνει την άμεση συμβολή του στο ΑΕΠ της Χώρας

Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Χώρας για τον τομέα της αλιείας.