Ενιαία Ενίσχυση

Από την Τράπεζα Πειραιώς θα καταβληθεί η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης

Στην τελική φαίνεται να μπαίνει η διαδικασία πληρωμής της προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2016

Έρχονται επιστροφές ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες

Τέλη Οκτωβρίου το 70% της βασικής ενίσχυσης του 2017.

Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης

Μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις της τάξης του 70%,.

Μέχρι τις 30 Νοέμβρη η διόρθωση των ΕΑΕ μέσω διοικητικών πράξεων

Μεταβολές για προσθήκη εξισωτικής αποζημίωσης θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός έχει δηλωμένο μόνο ζωικό κεφάλαιο.

Αποσφαλμάτωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016

Οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα της διαπίστωσης των πιθανών σφαλμάτων της ΕΑΕ τους και οφείλουν να διορθώσουν.

Μέχρι 11/7/2016 για την υποβολή των αιτήσεων

Στις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 16/6/2016 και μετά και αιτούνται ενεργοποίηση δικαιωμάτων θα επιβάλλονται ποινές.

Ποινή 3% σε όσους υποβάλλουν αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης μετά τις 15/6

Μετά τις 11/7/2016 καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Χρήσιμες επισημάνσεις για τους αγρότες ως προς τη σωστή υποβολή των αιτήσεων

Η σωστή συμπλήρωση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι προϋπόθεση για έγκαιρη και σωστή πληρωμή χωρίς μειώσεις και ποινές.

Σεμινάρια για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016

Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται για τις Βασικές έννοιες της Νέας ΚΑΠ .