Ενιαία Ενίσχυση

Έναρξη μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.

H βασική ενίσχυση, το πρασίνισμα και οι συνδεδεμένες φορολογούνται

Μόνο κατά το μέρος που,αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την υποβολή ΕΑΕ2017

«Οδηγίες – διαδικασίες υποβολής ΕΑΕ2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

Έναρξη υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης & Αμπελουργικό μητρώο

Όσο αφορά στα αμπελοτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

«OΣΔΕ 2017-Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017»

Πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της Αίτησης και κατά τους μετέπειτα ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2017

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων, τη δήλωση του ΕΛΓΑ, τα καθεστώτα των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, την Εξισωτική Αποζημίωση κτλ.

Πρωτοποριακή κίνηση από την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει να αποζημιώνει ο ίδιος τους παραγωγούς σε περίπτωση λάθους στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Πιστώθηκε στους λογαριασμούς το υπόλοιπο της βασικής και της πράσινης ενίσχυσης

Πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς 622 χιλιάδων αγροτών, συνολικά 932 εκατ. ευρώ .