Οπεκεπε

ΟΠΕΚΕΠΕ: τροποποίηση των οδηγιών διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων έτους 2019

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος διοικητικής πράξης με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019.

Πληρώθηκαν βιολογικά και νιτρορύπανση

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, κομφούζιο, γενετικούς πόρους κ.α.

Κατανομή βοσκοτόπων

Από 2/12/2019 και για 30 ημερολογιακές ημέρες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ντρορύπανση, κομφούζιο,γενετικούς πόρους, Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων,ανειλημμένες υποχρεώσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: μετακόμιση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Λόγω της μετακόμισης η εξυπηρέτηση των δικαιούχων δεν θα είναι δυνατή κατά τις παραπάνω ημέρες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 991 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, μέτρο 19,4.

ΟΠΕΚΕΠΕ: υποβολή ενστάσεων για την τηλεπισκόπηση

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών.

«Να απλοποιηθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ»

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι τα μέλη της νέας διοίκησης διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που εγγυώνται την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 677 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, δωρεάν διανομή γάλακτος, αναδιάρθρωση αμπελώνων, μέτρο 19.4.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ

Αφορά πληρωμές νιτρορύπανσης, γενετικών πόρων, ανειλημμένες υποχρεώσεις,κομφούζιο,διανομή γάλακτος κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 3 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις για την Εξισωτική Αποζημίωση

Οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «άμεσα συνταξιούχοι» από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) απορρίφθηκαν.