# ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για την χορήγηση de minimis
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για την χορήγηση de minimis

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της νήσου Λέσβου, που διατηρούσαν ζωική εκμετάλλευση κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέχεται αιτήσεις για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέχεται αιτήσεις για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου

Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων(Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (Ε.Α.Τ.) .
Πληρωμή 2ης εκκαθάρισης έτους 2020 για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή 2ης εκκαθάρισης έτους 2020 για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 27.631,70€ που αφορά σε 1420 δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, 8.294,43€ που αφορά σε 2378 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 57.749,76€ αφορά σε 2632 δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης .