Σουπερμαρκετ

Ειδήσεις

Νέα αύξηση της απασχόλησης (+1,4%) στο λιανεμπόριο τροφίμων και το 2018 με κύριο πυλώνα τα σουπερμάρκετ

Νέα αύξηση της απασχόλησης (+1,4%) στο λιανεμπόριο τροφίμων και το 2018 με κύριο πυλώνα τα σουπερμάρκετ


Νέα σημαντική αύξηση της απασχόλησης (+2,9%) στο λιανεμπόριο τροφίμων και το 2017 με κύριο πυλώνα τα σουπερμάρκετ

6.000 νέες θέσεις εργασίας το 2017 και πλέον οι άμεσα απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο τροφίμων ξεπερνούν τους 200.000

Υψηλή αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ

Συνεχώς βελτιούμενη η σχέση αξίας-ποιότητας “Value for Money” στα σουπερμάρκετ σύμφωνα με τους καταναλωτές.

Online supermarket: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης παρά τα χαμηλά επίπεδα πωλήσεων

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τα χαμηλά μερίδια των πωλήσεων.

Πολύ μεγάλη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας στα σουπερμάρκετ

Αναγκαίες οι συνεχείς δράσεις για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.

Με λίστα ψωνίζουν πλέον από το σούπερ μάρκετ οι Έλληνες καταναλωτές

Η πλειονότητα των αγοραστών αναζητεί προσφορές σε είδη με υψηλή τιμή.

Θετική αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ από τους Έλληνες καταναλωτές

Το γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ.