Βιολογική γεωργία: Οι κανόνες της ΕΕ για φυτικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία, το οποίο καθορίζει τις βασικές προδιαγραφές για την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των βιολογικών φυτικών προϊόντων.

Οι κανόνες αυτοί έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των βιολογικών προϊόντων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, η βιολογική γεωργία βασίζεται σε μια σειρά πρακτικών που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, την προστασία των φυτών από παράσιτα και ασθένειες και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα, οι κανόνες για τα φυτικά προϊόντα ορίζουν τα εξής:

* Η γονιμότητα του εδάφους πρέπει να διατηρείται με τη χρήση οργανικών λιπασμάτων, όπως το κομπόστ, και με την εναλλαγή των καλλιεργειών.

* Η προστασία των φυτών από παράσιτα και ασθένειες πρέπει να βασίζεται σε φυσικές μεθόδους, όπως η επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που παράγονται από φυτά ή μέλισσες.

* Η συλλογή της αυτοφυούς φυτικής βλάστησης επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι οι εκτάσεις δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με φυτοφάρμακα ή λιπάσματα τα τελευταία τρία χρόνια.

Η περίοδος μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία είναι δύο έτη για τις ετήσιες καλλιέργειες και τρία έτη για τις πολυετείς καλλιέργειες. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι καλλιεργητές πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας, ώστε τα προϊόντα που θα συγκομίσουν να μπορούν να χαρακτηριστούν ως βιολογικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μία άνευ όρων ελάχιστη περίοδο μετατροπής, η οποία θα ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

Η βιολογική γεωργία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη, καθώς οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα όπως η ποιότητα των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2022, η βιοκαλλιεργούμενη έκταση στην ΕΕ έφτασε τα 3,2 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ η αξία των βιολογικών προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά έφτασε τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις