# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: η Επιτροπή παρατείνει τις ρυθμίσεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα έως το 2025
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: η Επιτροπή παρατείνει τις ρυθμίσεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα έως το 2025

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την καίρια σημασία των κτηνιατρικών φαρμάκων για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τη δημόσια υγεία.
Απορρίψεις εισαγωγής φρούτων και λαχανικών στην Ε.Ε
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Απορρίψεις εισαγωγής φρούτων και λαχανικών στην Ε.Ε

Το 54,1%  αυτών των απορρίψεων αντιστοιχούν σε εισαγόμενα προϊόντα φρούτων και λαχανικών από την Τουρκία με 356 ειδοποιήσεις συνολικά, ακολουθούμενη από την Αίγυπτο ως προς τον αριθμό των κοινοποιήσεων που προέρχονται από υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων.