ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.6 εκατ. ευρώ

Από τις 11/08/2020 έως τις 13/08/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.662.479,94 €.Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, πρόωρη συνταξιοδότηση,  βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης