Προθεσμίες - ΡΟΗ Ειδησεων

Απογραφή γεωργικών ελκυστήρων ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Απογραφή γεωργικών ελκυστήρων

Παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας από την θεομηνία «Μήδεια» στην Θεσσαλία ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας από την θεομηνία «Μήδεια» στην Θεσσαλία

Πρόσκληση παραγωγών του Δ. Αγιάς για δήλωση ζημιών από τη “Μήδεια” ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρόσκληση παραγωγών του Δ. Αγιάς για δήλωση ζημιών από τη “Μήδεια”

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών