Προθεσμίες - ΡΟΗ Ειδησεων

Εξισωτική αποζημίωση: Υποβολή αιτήσεων έως 25 Ιουλίου ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Εξισωτική αποζημίωση: Υποβολή αιτήσεων έως 25 Ιουλίου

Δόθηκε παράταση για τον Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα και Πράσινο Αγροτουρισμό ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δόθηκε παράταση για τον Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα και Πράσινο Αγροτουρισμό