Προθεσμίες - ΡΟΗ Ειδησεων

Παράταση προθεσμίας της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας των αλιευτικών σκαφών έως 2.12.2022 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Παράταση προθεσμίας της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας των αλιευτικών σκαφών έως 2.12.2022