Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - ΡΟΗ Ειδησεων

Θέσπιση σημαντικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Θέσπιση σημαντικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών

 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αμπελοοινικό αντικείμενο προς τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αμπελοοινικό αντικείμενο προς τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς