# ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ

Διευκρινίσεις για την ασφάλιση  των μελών των διοικητικών συμβουλίων  «και των Προέδρων» των αγροτικών συνεταιρισμών
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Διευκρινίσεις για την ασφάλιση των μελών των διοικητικών συμβουλίων «και των Προέδρων» των αγροτικών συνεταιρισμών

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των μελών των διοικητικών συμβουλίων «και των Προέδρων» των αγροτικών συνεταιρισμών.