# ΑΜΠΕΛΙ

Σημαντικές αλλαγές στον αμπελοοινικό τομέα που επιφέρει η νέα ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σημαντικές αλλαγές στον αμπελοοινικό τομέα που επιφέρει η νέα ΚΑΠ

Οι αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες με ποικιλίες οινοποιίας γίνονται επιλέξιμες στο σύνολο τους στο καθεστώς της βασικής και των άλλων ενισχύσεων εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση και εφόσον αποφασίσει σχετικά το Κράτος Μέλος.