# ΑΝΕΡΓΙΑ

Κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ για την καταπολεμηση της ανεργίας
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ για την καταπολεμηση της ανεργίας

Αποφασίστηκε ακόμα, το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας να κινείται παράλληλα με την απασχόληση, δηλαδή τα όποια σχέδια δράσης απασχόλησης θα βρίσκονται σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές πολιτικές που εξετάζει το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ.