# ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σ. Φάμελλος: "Θέτουμε τέλος στις ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων και στην παραοικονομία"
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Φάμελλος: "Θέτουμε τέλος στις ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων και στην παραοικονομία"

"Η προσπάθεια αυτή, θα ελαφρύνει τη χώρα μας από σημαντικά πρόστιμα τα οποία σήμερα καταβάλλονται για τη διαχείριση και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμμάτων".