# ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα μετατροπής συμβατικών ΙΧ σε φυσικού αερίου
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα μετατροπής συμβατικών ΙΧ σε φυσικού αερίου

Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων με φυσικό αέριο επιτρεπόταν μόνο για τα αυτοκίνητα που, εκ κατασκευής, έφεραν τέτοιο σύστημα καύσης και κίνησης.