# ΒΑΜΒΑΚΙ

Πρόσκληση για τη στήριξη νέων συμμετοχών στο εθνικό σύστημα ποιότητας (AGRO 2) στο βαμβάκι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση για τη στήριξη νέων συμμετοχών στο εθνικό σύστημα ποιότητας (AGRO 2) στο βαμβάκι

Τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2  προδιαγράφουν τις γενικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και την  υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής.