# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΒΠΕ: Δημιουργία μιας ισχυρής παραγωγής στη βιομηχανία πλαστικών
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΒΠΕ: Δημιουργία μιας ισχυρής παραγωγής στη βιομηχανία πλαστικών

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος είναι έτοιμος, έχει διαμορφώσει το όραμα του για βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου μας, το οποίο εκφράζει την κυκλική οικονομία και την ανάδειξη του πλαστικού ως πολύτιμου πόρου