# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση, η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να ευημερήσει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση, η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να ευημερήσει

Ενώ οι επιδόσεις της βιομηχανίας έχουν σταθεροποιηθεί, το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ευρώπης μειώθηκε από το 15,5 % του ΑΕΠ που ήταν πριν από ένα χρόνο στο 15,1 % το καλοκαίρι του 2013.