# ΚΑΠ

Κόκκαλης: Θεωρούμε θετική την προοπτική διατήρησης και των δύο Πυλώνων της ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κόκκαλης: Θεωρούμε θετική την προοπτική διατήρησης και των δύο Πυλώνων της ΚΑΠ

Ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει εθνικές προτεραιότητες, προωθούμενες κατευθύνσεις και τομείς των Κρατών Μελών για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Η νέα  ΚΑΠ μετά  το 2020
ΚΟΜΜΑΤΑ

Η νέα  ΚΑΠ μετά  το 2020

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι  να έχουμε  στρεβλώσεις σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, αθέμιτο ανταγωνισμό, και τελικά  να την πληρώνει το ενδιαφέρον στο ίδιο το προϊόν .