# ΕΛΙΑ

 Ίδρυση ειδικού Φορέα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής στην Περιφέρεια Ρεθύμνου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ίδρυση ειδικού Φορέα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής στην Περιφέρεια Ρεθύμνου

Οι πόροι του Φορέα μπορούν να προέλθουν από κρατική επιχορήγηση όπως γίνεται και τώρα, από τις εισφορές Δακοκτονίας οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες με τα προστατευόμενα δέντρα και όχι την παραγωγή και να παρακρατούνται από τις ενισχύσεις για την Πρά
Στο 2% επί της αξίας λαδιού η εισφορά δακοκτονίας
ΧΡΗΣΙΜΑ

Στο 2% επί της αξίας λαδιού η εισφορά δακοκτονίας

Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους