# ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

 EFSA: "Αξιολόγηση των αθροιστικών επιδράσεων ομάδων φυτοπροστατευτικών ουσιών''
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

EFSA: "Αξιολόγηση των αθροιστικών επιδράσεων ομάδων φυτοπροστατευτικών ουσιών''

Θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων επικινδυνότητας για 5 συγκεκριμένες επιδράσεις που μπορεί να έχουν τα κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών ουσιών στο νευρικό σύστημα.