# ΚΡΑΣΙΑ

Πραγματοποιήθηκε η “Volcanic Wines International”
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε η “Volcanic Wines International”

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην εν λόγω πρωτοβουλία συμμετέχουν, πέραν της χώρας μας, και οινοπαραγωγές χώρες με ισχυρή παρουσία στη διεθνή, αλλά και την αμερικανική αγορά οίνου, όπως οι ίδιες οι Η.Π.Α.