# ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ρεκόρ για τις Κρητικές εξαγωγές
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Ρεκόρ για τις Κρητικές εξαγωγές

Να σημειωθεί ότι το 2013 οι εξαγωγές της Κρήτης ανήλθαν σε 363 εκ. ευρώ, το 2012 σε 265 εκ. ευρώ και το 2011 σε 282 εκ. ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή και ο εφοδιασμός πλοίων σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες).