# ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

Αύξηση της κοινοτικής συνδρομής στα μέτρα της ΚΟΑ Οίνου, που δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αύξηση της κοινοτικής συνδρομής στα μέτρα της ΚΟΑ Οίνου, που δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν

Με την έκδοση του κατ’ εξουσιοδότηση ΚΑΝ(ΕΕ) 2020/1275 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά ενωσιακής στήριξης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης,
Παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου 2020 για τις βεβαιώσεις ογκομέτρησης δεξαμενών οινοποιείων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου 2020 για τις βεβαιώσεις ογκομέτρησης δεξαμενών οινοποιείων

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει την παράταση της προθεσμίας υποβολής πιστοποιητικών/βεβαιώσεων αναγραφής γεωμετρικών στοιχείων ή ογκομετρικών πινάκων για δεξαμενές οινοποιείων.