# ΨΩΜΙ

Unapol: "Ψωμί και Λάδι"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Unapol: "Ψωμί και Λάδι"

Στόχος οι μικροί Ιταλοί να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να εκτιμήσουν απο νωρίς τα είδη, την ποικιλία, την ποιότητα και τη διατροφική αξία του ελαιολάδου.