# ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 «Γεωργικά φάρμακα: Χρήση & Υγεία»
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«Γεωργικά φάρμακα: Χρήση & Υγεία»

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνει σειράδωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων για αγρότες
EΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

EΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιεί Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμ