# ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2021 την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων.