# ΤΕΛΟΣ

Οδηγίες για το πως θα διορθωθούν λάθη στο ειδικό τέλος ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες για το πως θα διορθωθούν λάθη στο ειδικό τέλος ακινήτων

Οι διορθώσεις των στοιχείων αυτών πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για υπόχρεους, που υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης λαθών στα στοιχεία του ακινήτου τους στον αρμόδιο δήμο μέχρι και τη 15η Μαΐου 2013.