# ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Δεδομένης της σημασίας και της συμβολής στην εθνική οικονομία της εκτροφής χοίρων και παραγωγής χοίρειου κρέατος σε όλη τη Χώρα βρίσκεται σε ισχύ Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης.