# ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Νέα χρηματοδότηση της ΚΑΠ για να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα χρηματοδότηση της ΚΑΠ για να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα

Tα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, γνωστά ως πυλώνας 2, αυξήθηκαν κατά 15 δισ. Ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 5 δισ. Ευρώ από το ΠΔΠ.