# ΧΑΝΙΑ

Γεωργικά Φάρμακα: Ενημέρωση για ορθή εφαρμογή από επαγγελματίες και πολίτες
ΧΡΗΣΙΜΑ

Γεωργικά Φάρμακα: Ενημέρωση για ορθή εφαρμογή από επαγγελματίες και πολίτες

Υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων η ελαχιστοποίηση δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης των ανθρώπων σε αυτό