# ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Χρήστος Αθανασιάδης: «Πανστρατιά» για την ίδρυση Γαλακτοκομικής σχολής στην Ελασσόνα
ΑΠΟΨΕΙΣ

Χρήστος Αθανασιάδης: «Πανστρατιά» για την ίδρυση Γαλακτοκομικής σχολής στην Ελασσόνα

Η κτηνοτροφία χρειάζεται κτηνοτρόφους που να έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες. Χρειαζόμαστε Γαλακτοκομική Σχολή.