# ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Απόδοση ΑΦΜ σε εργάτες γης
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Απόδοση ΑΦΜ σε εργάτες γης

Η απόδοση Α.Φ.Μ. διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση με κεντρικές διαδικασίες, χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής ή άλλου δικαιολογητικού από τα ως άνω πρόσωπα.
Η Γερμανία χαλαρώνει τους περιορισμούς στους εποχιακούς εργάτες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Γερμανία χαλαρώνει τους περιορισμούς στους εποχιακούς εργάτες

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι εποχιακοί εργαζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη Σένγκεν χωρίς διαβατήρια θα επιτρέπεται και πάλι να εισέλθουν ελεύθερα στη Γερμανία