# ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για την επίλυση προβλημάτων μετανάστευσης εργατών γης στην Ιεράπετρα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για την επίλυση προβλημάτων μετανάστευσης εργατών γης στην Ιεράπετρα

Μοναδικό θέμα της συζήτησης ήταν οι δυσκολίες στη διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών που προορίζεται για εργασία στις αγροτικές δραστηριότητες.