# ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Η Γερμανία χαλαρώνει τους περιορισμούς στους εποχιακούς εργάτες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Γερμανία χαλαρώνει τους περιορισμούς στους εποχιακούς εργάτες

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι εποχιακοί εργαζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη Σένγκεν χωρίς διαβατήρια θα επιτρέπεται και πάλι να εισέλθουν ελεύθερα στη Γερμανία
Ο ιός διακόπτει μεγάλο μέρος της αγροτικής εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ιός διακόπτει μεγάλο μέρος της αγροτικής εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου

Υπάρχει αβεβαιότητα εάν θα επιτρέπεται στους εποχιακούς εργαζόμενους από την Ανατολική Ευρώπη να ταξιδεύουν για εργασία. Ως αποτέλεσμα σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις το 30% των φρούτων δε συγκομίζονται.
Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης
ΒΟΥΛΗ

Γ. Λαμπρόπουλος: Για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγροτικών καλλιεργειών στη Χώρα μας και η συγκομιδή των προϊόντων μας, από εργάτες που γνωρίζουν τις αγροτικές εργασίες και έρχονται γι΄αυτό τον λόγο στην Ελλάδα.