# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αμοιβαία προστασία άλλων 42 γεωγραφικών ενδείξεων από την ΕΕ και την Ιαπωνία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία προστασία άλλων 42 γεωγραφικών ενδείξεων από την ΕΕ και την Ιαπωνία

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019, προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες αγροδιατροφικών προϊόντων .