# ΓΕΩΡΓΙΑ

4º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 24-25-26 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα ΚΓΠ περιλαμβάνει υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, ευθυγραμμισμένες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς.
Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος της "ευφυούς" καλλιέργειας στους βαμβακοπαραγωγούς
ΒΟΥΛΗ

Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος της "ευφυούς" καλλιέργειας στους βαμβακοπαραγωγούς

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος («Δ.Ο.Β.»), σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό («ΕΛ.Γ.Ο.») – «Δήμητρα», εφαρμόζουν, κατά το τρέχον έτος, σε πέντε πιλοτικούς αγρούς παραγωγής βάμβακος το πρόγραμμα της.
Πτολεμαΐδα: Πρωτοποριακή έρευνα για τη γεωργία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πτολεμαΐδα: Πρωτοποριακή έρευνα για τη γεωργία

Πολλαπλά οφέλη για τους καλλιεργητές σκληρού σίτου και ελαιοκράμβης αναμένεται να δώσει η έρευνα για την υποστήριξη της γεωργίας που εγκαινιάστηκε πρόσφατα χάρη στη συνεργασία του αγρότη Παύλου Αλεξανδρίδη