# ΓΕΩΡΓΙΑ

Σχέδιο από το μέλλον  για τη βιώσιμη γεωργία και τη διαχείριση του νερού στη Θεσσαλία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχέδιο από το μέλλον για τη βιώσιμη γεωργία και τη διαχείριση του νερού στη Θεσσαλία

Καταγράφει τις ανάγκες  και  προγραμματίζει , ποιά, πόσα και με ποια προτεραιότητα έργα και παρεμβάσεις στρατηγικού επενδυτικού χαρακτήρα - ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές,  φράγματα, κλειστά αρδευτικά δίκτυα.
Γεωργία 4.0 ή Γεωργία 0.0
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γεωργία 4.0 ή Γεωργία 0.0

Στο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής οι πρώτες επιπτώσεις από την εφαρμογή των μέτρων για την προφύλαξη της υγείας των συνανθρώπων μας έγιναν γρήγορα ορατές.