# ΗΛΙΕΛΑΙΟ

Βουλγαρία: Αυτάρκεια παραγωγής ηλιέλαιου για 4 χρόνια
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Βουλγαρία: Αυτάρκεια παραγωγής ηλιέλαιου για 4 χρόνια

«Ο ρόλος μας είναι να βάλουμε τέλος στην καταχρηστική τιμολόγηση. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να γίνουν δισεκατομμυριούχοι μέσα σε λίγες ημέρες σε βάρος του βουλγαρικού λαού», δεσμεύτηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης