# ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Επιτάχυνση των αποζημιώσεων για τις καταστροφές στην Αιτωλοακαρνανία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιτάχυνση των αποζημιώσεων για τις καταστροφές στην Αιτωλοακαρνανία

Για τις ζημιές που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, ο Υπουργός διευκρίνισε, ότι θα συνταχθεί φάκελος που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).