# ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Συνάντηση Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα

Επείγουσα ανάγκη  για μέτρα προστασίας και προσαρμογής στους πολύ ευαίσθητους αυτούς τομείς που πλήττονται ήδη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ειδικά στην Κρήτη