# ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%)

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή των Μέτρων.
Νιτρορύπανση στο νερό σε δεκάδες περιοχές της χώρας
ΒΟΥΛΗ

Νιτρορύπανση στο νερό σε δεκάδες περιοχές της χώρας

Έτσι λοιπόν και βάσει της καθορισμένης οριακής τιμής στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, η επιτρεπτή συγκέντρωση στο νερό νιτρικών ιόντων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50mg/l, παρόλο που δημιουργείται πρόβλημα και στη μακροχρόνια πόση νερού.