# ΠΑΤΑΤΕΣ

Κίνα: Η “γη της πατάτας” βελτιώνει την ποιότητα και αυξάνει τη σοδειά της, προωθώντας υβριδικά τις πατάτες-baby
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κίνα: Η “γη της πατάτας” βελτιώνει την ποιότητα και αυξάνει τη σοδειά της, προωθώντας υβριδικά τις πατάτες-baby

“Τα καλύτερα φιντάνια επιλέγονται και τοποθετούνται σε ράφια, ενώ οι ρίζες τους κρέμονται σε κουτιά και ψεκάζονται με νερό, ώστε η καλλιέργεια και η ανάπτυξή τους να γίνεται ταχύτατα”.