# ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Γεωργαντάς: Η ένταξη της διαδικασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr διασφαλίζει τα συμφέροντα των αγροτών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γεωργαντάς: Η ένταξη της διαδικασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr διασφαλίζει τα συμφέροντα των αγροτών

Τελικός σκοπός της διαδικασίας που ακολουθείται είναι να τελειώσει η εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από οποιαδήποτε εταιρεία και να πληρώνονται οι αγρότες έγκαιρα με τρόπο δίκαιο και απόλυτα διαφανή.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13.560.931,56€
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13.560.931,56€

Αφορούν πληρωμές σε Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, Μεταφορικά σε νησιά του Αιγαίου, Γενετικούς πόρους, Ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.