# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Νέα ΚΑΠ με τη σφραγίδα της ΝΔ: Ανεξέλεγκτες οι συνέπειες για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα ΚΑΠ με τη σφραγίδα της ΝΔ: Ανεξέλεγκτες οι συνέπειες για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας

Οι σημαντικότεροι κλάδοι της αγροτικής παραγωγής θα βρεθούν απέναντι στον κίνδυνο απώλειας του μεγαλύτερου ποσοστού, πρώτα και κύρια, του «πρασινίσματος» της προηγούμενης ΚΑΠ.