Προϊόντα Αλιείας - ΡΟΗ Ειδησεων

Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στην ΠΚΜ ΑΛΙΕΙΑΣ

Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στην ΠΚΜ

Απαγόρευση αλιείας στην Παμβώτιδα ΑΛΙΕΙΑΣ

Απαγόρευση αλιείας στην Παμβώτιδα

Παρατηρείται σημαντική πρόοδος στη βιώσιμη αλιεία ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρατηρείται σημαντική πρόοδος στη βιώσιμη αλιεία